יום שלישי, 9 באפריל 2013

תפיסת האדם על פי משנתי

אני מאמין כי האדם מורכב משלושה חלקים עיקרים. החלק הנמוך ביותר שהוא התשוקות; רצונו של האדם של האדם בסיפוק מידי, בעיקר סיפוק הצרכים הפיזיים.
החלק השני הוא ה- Spirit. חלק זה הוא אהבת עצמך או הרצון לגבור על אחרים. בחלק זה ישנה מודעות. חלק זה הוא מקור האומץ, האמביציה, אך גם האכזריות.
החלק השלישי הוא החלק העליון, זוהי התבונה. לחלק זה תפקיד כפול. אחד הוא הובלת האדם לאמת. השני הוא הנחיה וריסון של שני החלקים האחרים.
סבור אני כי כאשר החלקים השונים של האישיות יפעלו באופן הרמוני כלומר כל אחד מהם יבצע את חלקו, האדם לא יפעל על פי האינטרס האישי כנגד האינטרס של המדינה.
האחריות היא על התבונה. בכל מקרה, לא הניח שההרמוניה בין החלקים השונים תתפתח באופן טבעי.
להפך אני חשב שאצל רוב בני האדם התשוקות הן אלו אשר לוקחות פיקוד. לדעתי, תפקידו של החינוך לדאוג ליצירתה של הרמוניה זו.

תגובה 1: